GDPR

   Firma DriveNet s.r.o. zobowiązuje się nie przekazywać, nie sprzedawać ani nie wynajmować danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm zajmujących się dostawą zamówienia do klienta. Przekazane dane będą służyć wyłącznie w celu komunikacji z klientem, rozstrzygania reklamacji lub odstąpienia od umowy, a także komunikacji pomiędzy przewoźnikiem a adresatem tj. informowanie o ruchu przesyłki. Do przekazania danych osobie trzeciej może dość tylko w konieczności, w przypadku prawnego obowiązku lub wykonalnego żądania organów państwowych.


   Zgoda jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej „RODO ”), zgodnie z ustawą Dz.U. nr 101/2000 o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ustawą Dz.U. nr 480/2004, o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o nowelizacja niektórych ustaw.


   Administratorem danych osobowych, którym jest firma DriveNet s.r.o. z siedzibą Jeronýmova 62/24, 460 07, Liberec, Republika Czeska, REGON: 037 10726, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niezbędnym zakresie okresu czasu, w formie drukowanej i elektronicznej.


   Przekazanie danych osobie trzeciej może być konieczne, ale tylko w przypadku prawnego obowiązku lub wykonalnego żądania organów państwowych.


   Dane osobowe, które będą przetwarzane na podstawie tej zgody to m.in.
  • imię i nazwisko
  • miejsce zamieszkania
  • adres wysyłki
  • kontakt telefoniczny i e-mailowy


   Dobrowolnie wyrażam zgodę w celu pomyślnej realizacji złożonego zamówienia.


   W przypadku, że po pomyślnej realizacji zamówienia będziesz chciał usunąć swoje dane, napisz do nas na adres info@czeszki.pl, a my usuniemy Twoje dane.